Loading Events

« All Events

Vantrivs vi i kulturen? Pierre Schori

april 25 18:00 23:59

Tema: Varför pratar ingen om fred längre?

Gäst: Pierre Schori
Moderator: Pär Hagström

De senaste 2 åren har varit omvälvande för oss som lever och bor i Sverige. På kort tid har vi gått ifrån att vara en alliansfri nation till att nu vara medlemmar i NATO. Inte minst kriget i Ukraina har påverkat hela västvärldens förhållningssätt till frågor som rör nationell säkerhet och militär rustning – den konsensus som länge rådde kring att nedrustning var det vi tillsammans borde sträva mot har bytts ut mot en upprustning som vi inte sett sedan kalla krigets dagar. Varför hör vi så få röster tala om fred och nedrustning idag? Är det bara de naiva som fortfarande tror på att fred kan vara möjligt? Innebär NATO-medlemskapet slutet för Sverige att kunna vara en aktör i världen som verkar för kärnvapen-nedrustning och militär avspänning?

Pierre Schori var kabinettsekreterare i Olof Palmes socialdemokratiska regering under nästan hela 80-talet. Han har även varit riksdagsledamot, biträdande utrikesminister och chef för Sveriges FN-representation i New York. Under en period var han också FN:s speciella sändebud i Elfenbenskusten. Schori har gjort sig känd som en målmedveten freds- och nedrustningskämpe. Han utgör också en av de få röster som bestämt hävdat att Sveriges inträde i NATO är ett misstag, och att vägen dit till viss del varit odemokratisk pga att så gott som ingen offentlig debatt ägt rum.

Pierre Schori är nu aktuell med boken ”Slummen får sin hämnd – drömmen om ett demokratiskt Amerika”, där han tecknar den svenskättade poeten Carl Sandburgs liv. Sandburg kämpade under sitt liv oförtrutet mot sociala orättvisor och var starkt engagerad i medborgarrättsrörelsen. Han engagerade sig också i dåtidens kamp mot det nya existensiella hotet: kärnvapnen. Poesin och journalistiken var Sandburgs vapen i denna kamp. Schori säger sig se paralleller mellan tiden Sandburg verkade i och vår egen tid i Sverige och Europa idag. Vart är vi på väg egentligen, vems intressen är det som försvaras av makten, och vilka medel står till buds för att göra motstånd mot militarismens framfart?

Under kvällens samtal ska vi försöka ta ett grepp kring allt detta – välkomna till en spännande sittning – och som vanligt finns plats för publikens frågor i slutet av samtalet!

GRATIS INTRÄDE