Studion

Studion i SkeppetGbg är en magisk plats högt belägen och med utsikt över Göta älv. Studion är uppbyggd för att fungera för både produktion och mixning. Alla våra rum är integrerade med varandra. Vid större produktioner kan även Stora salen användas för inspelning.